మలైకా అరోరా, 50

చిత్రాంగద సింగ్, 48

శిల్పా శెట్టి, 49

రవీనా టండన్, 51

ఊర్మిళ మటోండ్కర్, 50

మనీషా కొయిరాలా, 53

కాజోల్, 49

సుష్మిత సేన్, 48

కరిష్మా కపూర్, 49

ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్, 50

టబ్బు, 52